Idékonkurransen «Get a bike. Break free!» ble arrangert høsten 2013. Målet var å få frem gode ideer og konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres.

Kan Oslo-regionen bli en av Europas beste sykkelregioner? Europeiske byer opplever i dag en renessanse for sykkelen som transportmiddel. Dagens tradisjonelle hierarki snus på hodet: Fotgjengere og syklister først, så kollektivtransporten og til slutt bilen. Gater, byrom og transportsystem omorganiseres for best mulig tilgjengelighet for myke trafikanter.

Resultatet er levende og bærekraftige byer – økonomisk, sosialt og økologisk.

I dag ligger Norge etter. I Oslo sykler 7-8 prosent til jobb. I København gjør 36 prosent det. Og målet er 50 prosent. Dit kan vi også komme.