Asker formannskap har vedtatt å legge rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020 ut på høring. Høringsfristen er 21. oktober.

Alle innbyggere, næringsaktører, organisasjoner eller andre kan gi sine innspill til forsaget i høringsperioden.

Les rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020

Les de politiske saksdokumentene

Gi dine innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020

Frist: 21. oktober 2016

Hva er handlingsprogrammet?

Handlingsprogrammet er Askers budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Asker kommunestyre vedtar Handlingsprogrammet hvert år i desember.

Viktige datoer frem mot vedtatt Handlingsprogram 2017-2020

 • 20. september 
  Formannskapet vedtar å legge rådmannens forslag ut på høring
 • 21. september til 21. oktober 
  Innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre kan gi innspill til rådmannens forslag
 • 11. november 
  Frist for endringsforslag fra de politiske partiene
 • 15. novembe
  Formannskapet vedtar å legge rådmannens tilleggsinnstilling og partienes endringer ut på høring
 • 16. november til 3. desember 
  Innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre kan gi innspill til tilleggsinnstillingen
 • 6. desember 
  Asker kommunestyre vedtar Handlingsprogram for 2017-2020