Komité for oppvekst vedtok 29.5.2018 i sak 17/14950 å sende utkast til temaplan for inkludering og mangfold til aktuelle høringsinstanser. Vi tar gjerne imot synspunkter og innspill. Frist for innsending av innspill er forlenget til 25. august 2018.

Her kan du lese mer om planen og gi innspill.