Asker kommune, Aaberg Eiendom, Elvely AS og Lenken sameie har forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for Føyka-Elvely. Avtalen gjelder gjennomføring og finansiering av rekkefølgebestemmelser i områdereguleringsplan for Føyka-Elvely vedtatt av kommunestyret 23.5.2017.

I delområde I skal det opparbeides med en miljøgate (Kirkeveien), Drengsrudbekken skal åpnes der den er lagt i rør og det skal etableres et vannspeil i Askerparken like ved fotballstadion. Asker kommune skal stå for gjennomføring av disse arbeidene, men kostnadene deles med grunneierne på Elvely. En forutsetning for å få gjennomført avtalen er at grunneierne i området stiller grunn til disposisjon for de forskjellige tiltakene og at kommunen får rett til å gjennomføre tiltak på grunn som tilhører Asker Skiklubb.

Formannskapet og bygningsrådet har fått sak om utbyggingsavtalen på høring og truffet vedtak om at avtalen skal legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 17.

Frist for å komme med merknader til utbyggingsavtalen er mandag 25. mars 2019.

Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler Linda Vindenes på telefon 66 90 92 35 eller e-post linda.vindenes@asker.kommune.no.

Eventuelle merknader sendes via elektronisk skjema eller per post til Asker kommune, postboks 353, 1372 Asker.

Merknader påføres saksnummer 15/1295.

Les mer om utviklingen av Føyka-Elvely.