Ny barnehage med 7 avdelinger for til sammen 114 barn.

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Kanwal Kamboj
 • Prosjekteringsansvarlig: SG Arkitektur og Linje Arkitektur
 • Totalentreprenør: Peab AS
 • Oppstart detaljprosjektering: 1. kvartal 2016
 • Bygge og rivningsarbeider start: Sommer 2016
 • Spesielle forhold: Forurensede masser på deler av tomten
 • Ferdigstillelse: Mai 2017
 • Overtagelse: 14. juni 2017
 • Kostnadsramme: 75,5 millioner kroner 
 • Prognose: 75,5 millioner kroner
 • Størrelse: ca 1 400 m2

Kontakt

Besøksadresse

Bleikerfaret
1387 Asker