Ny barnehage med 7 avdelinger for til sammen 114 barn.

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Kanwal Kamboj
  • Prosjekteringsansvarlig: SG Arkitektur og Linje Arkitektur
  • Totalentreprenør: Peab AS
  • Oppstart detaljprosjektering: 1. kvartal 2016
  • Bygge og rivningsarbeider start: Sommer 2016
  • Ferdigstillelse: Mai 2017
  • Kostnadsramme: 70 millioner kroner 
  • Prognose: 70 millioner kroner
  • Størrelse: ca 1 400 m2

Kontakt

Besøksadresse

Bleikerfaret
1387 Asker