Prosjektet inneholder følgende hovedelementer:

 • Riving/nybygg Bygg B
 • Ombygging av eksisterende arealer i Bygg C og D
 • Riving/nybygg Bygg E
 • Idrettshall med parkeringskjeller
 • Bygg A beholdes
 • Opparbeidelse av utearealer, veier og parkering på terreng

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: John Dæhli
 • Prosjekteringsansvarlig: SG Arkitektur AS
 • Prosjekterende teknisk: Verkis
 • Hovedentreprenør: Tronerud Bygg AS
 • Oppstart prosjektering: juni 2013
 • Rivearbeider: September 2014 til November 2014
 • Oppstart anleggsarbeid: Januar 2015
 • Ferdigstillelse: Åpnet 19. desember 2016
 • Kostnadsbærere: Asker kommune + spillemidler og Enova.

Kontakt