Svømmehallen får et hovedbasseng på 25 x 21 meter med 8 baner, terapibasseng på 12,5 x 12,5 meter, treningsrom, sosialrom, kafe og øvrige nødvendige fasiliteter. Svømmehallen er utformet slik at man kan ta i bruk deler av taket som et rekreasjonsområde.

Det er lagt stor vekt på på energibesparende tiltak, blant annet er det planlagt solceller på deler av tak og vegg, solfangere på parkeringsområdet og energibrønner, samt at de tekniske anleggene planlegges med energibesparende løsninger.

Svømmehallen er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet for klimavennlig bymiljø og arkitektur. 

Illustrasjonsvideo

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektansvarlig Asker kommune: Vidar Nyhus
 • Prosjektleder: OP-AS v/Kenneth Albin Olafsen
 • Prosjekteringsansvarlig: Verkis
 • Prosjekterende teknisk: Verkis
 • Arkitekt: Arkis
 • Hovedentreprenør: Trio Entreprenør
 • Oppstart prosjektering: Høsten 2013
 • Oppstart anleggsarbeid: August 2015
 • Ferdigstillelse: Årsskiftet 2016-2017
 • Kostnadsramme: 275 mill
 • Prognose: 275 mill

Kontakt