Ny Risenga ungdomsskole planlegges oppført på eksisterende tomt. Den gamle skolen rives for å gi plass til det nye skolebygget. Rivearbeidet startet høsten 2018 og skolen vil stå ferdig i 2020.

Skolen er planlagt med fokus på effektiv og god arealutnyttelse. Det vil legges til rette for et godt og stimulerende læringsmiljø med en god integrering i tomta og området rundt. Skolen er en sentral del av utvikling av Risenga-området.

Skolen

Ungdomsskolen vil ha en bygningskropp formet som en L og vil strekke seg over to og tre etasjer som vil romme 540 elever. Fra Risenga idrettspark vil det være en inviterende aktivitetsplass frem mot inngangsdørene.

Skolen skal være en god arena for læring, opphold og aktivitet gjennom hele året.

Hvert av de tre ungdomsskoletrinnene vil ha hver sin base, plassert i andre og tredje etasje. I første etasje kommer det spesialrom, kultursal, musikksal og band- og øvingsrom. Med denne etasjeinndelingen vil det bli gode muligheter for utleie og sambruk med for eksempel kulturtilbud.

Skolen forventes å være klar for bruk i uke 40, 2020.

Under byggeprosessen vil det noen gangstier legges om eller flyttes. Under ser du den foreløpige oversikten: 

Rigg-gjerder rundt Risenga ungdomsskole

Rigg-gjerder rundt Risenga ungdomsskole

Rigg-gjerder rundt Risenga ungdomsskole

Hva skjer når?

I arbeidsperioden vil det være anleggstrafikk i området, redusert parkering og enkelte gangveier vil være stengt eller omlagt frem til prosjektet er ferdig på høsten i 2020. 

Tidsplan

 1. Fullført:

  Oktober 2018

  Rivearbeidet starter og varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og enkelte gangveier vil være stengt eller omlagt frem til prosjektet ferdigstilles på høsten 2020

 2. Ikke fullført:

  Januar-mai 2019

  Grunnarbeider

 3. Ikke fullført:

  Mai-oktober 2019

  Betongarbeider

 4. Ikke fullført:

  Oktober 2019 - januar 2020

  Råbygget settes opp

 5. Ikke fullført:

  Januar-september 2020

  Ungdomsskolen og uteområdet bygges

 6. Ikke fullført:

  Høsten 2020

  Nye elever kan glede seg over å starte på ny ungdomsskole

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Mette Kringen
 • Entreprisemodell: Totalentreprise, NCC Norge AS er innstilt som totalentreprenør
 • Oppstart riving høsten 2018
 • Byggearbeider: start januar 2019
 • Bygging av ny 6-parallell ungdomsskole for 540 elever
 • Forventet ferdigstillelse for bruk: uke 40 2020
 • Kostnadsbærere: Asker kommune
 • Presentasjon holdt i utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) 23.1.17