Prosjektet omfatter følgende:

  • Riving av gammel skole
  • Bygging av ny 6-parallell ungdomsskole
  • Opparbeidelse av utearealer

Nøkkelinformasjon:

Kontakt