Ny Risenga ungdomsskole planlegges oppført på eksisterende tomt. Den gamle skolen rives for å gi plass til det nye skolebygget. Rivearbeidet startet høsten 2018 og skolen vil stå ferdig i 2020.

Skolen er planlagt med fokus på effektiv og god arealutnyttelse. Det vil legges til rette for et godt og stimulerende læringsmiljø med en god integrering i tomta og området rundt. Skolen er en sentral del av utvikling av Risenga-området.

Skolen

Ungdomsskolen vil ha en bygningskropp formet som en L og vil strekke seg over to og tre etasjer som vil romme 540 elever. Fra Risenga idrettspark vil det være en inviterende aktivitetsplass frem mot inngangsdørene.

Skolen skal være en god arena for læring, opphold og aktivitet gjennom hele året.

Hvert av de tre ungdomsskoletrinnene vil ha hver sin base, plassert i andre og tredje etasje. I første etasje kommer det spesialrom, kultursal, musikksal og band- og øvingsrom. Med denne etasjeinndelingen vil det bli gode muligheter for utleie og sambruk med for eksempel kulturtilbud.

Skolen forventes å være klar for bruk i uke 40, 2020.

Under byggeprosessen vil det noen gangstier legges om eller flyttes. Under ser du den foreløpige oversikten: 

Rigg-gjerder rundt Risenga ungdomsskole

Rigg-gjerder rundt Risenga ungdomsskole

Rigg-gjerder rundt Risenga ungdomsskole

Hva skjer når?

I arbeidsperioden vil det være anleggstrafikk i området, redusert parkering og enkelte gangveier vil være stengt eller omlagt frem til prosjektet er ferdig på høsten i 2020. 

Tirsdag 20. august la ordfører Lene Conradi ned grunnstenen for nye Risenga ungdomsskole. Grunnstenen var, tradisjonen tro, en aluminiumsboks med dagens avis, dagens mynter og plantegningene til skolen. I det som vil være inngangspartiet når skolen står ferdig, ble den gravd ned med rundt 20 publikummere som var invitert til markeringen.

Til stede på markeringen var også Ida Vamnes og Victor Søgaard-Berle, elevrådsrepresentanter fra 9. klasse ved Risenga ungdomsskole. De fikk være med på å grave ned grunnstenen, og ser frem til å gå i 10. klasse på den nye skolen.

Tidsplan

 1. Oktober 2018 Rivearbeidet starter og varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og enkelte gangveier vil være stengt eller omlagt frem til prosjektet ferdigstilles på høsten 2020
 2. Januar-mai 2019 Grunnarbeider
 3. Mai-oktober 2019 Betongarbeider
 4. Oktober 2019 - januar 2020 Råbygget settes opp
 5. Januar-september 2020 Ungdomsskolen og uteområdet bygges
 6. Høsten 2020 Nye elever kan glede seg over å starte på ny ungdomsskole
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Mette Kringen
 • Entreprisemodell: Totalentreprise, NCC Norge AS er innstilt som totalentreprenør
 • Oppstart riving høsten 2018
 • Byggearbeider: start januar 2019
 • Bygging av ny 6-parallell ungdomsskole for 540 elever
 • Forventet ferdigstillelse for bruk: uke 40 2020
 • Kostnadsbærere: Asker kommune
 • Presentasjon holdt i utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) 23.1.17

Kontakt


Illustrasjoner

Illustrasjon Illustrasjon foaje Illustrasjon