Slik kan fremtidens Føyka/Elvely bli

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Samfunnsdelen av kommuneplanen: 2014-2026

Asker kommunestyre vedtok 18. november 2014 Kommuneplan for Asker 2014-2026. Kommuneplanen ble endelig godkjent av kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. april 2016. Samfunnsdelen av Kommuneplan for Asker 2014-2026 blir ikke revidert. I stedet blir det utarbeidet en ny, samlet kommuneplan for nye Asker i forbindelse med kommunesammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker i 2020.

Del 1 – Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel

Arealdelen av kommuneplanen: 2018-2030

Asker kommunestyre vedtok 14. november 2017 endrede bestemmelser til kommuneplanens arealdel for 2018-2030. Endringene trådte i kraft 15. november 2017. Her kan du lese mer om noen av de viktigste endringene i arealdelen etter revisjonen i 2017.

De nye bestemmelsene legges til grunn for kommunens byggesaksbehandling og vedtak truffet fra 15. november 2017. 

Del 2 – Arealplankartet

Del 3 – Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens prosess og bakgrunn

Del 4 – Kommuneplanens fakta- og analysedel

Vedlegg

Kommuneplanarbeid for nye Asker kommune

Kommuneplanarbeidet for nye Asker har startet opp - dette finner du på egne sider for nye Asker kommune.