Se kunngjøringer og gi innspill til saker på høring

På denne siden finner du planer som er lagt ut til offentlig ettersyn / på høring og viktige kunngjøringer. Dette innebærer at du har mulighet til å gi dine innspill til planforslagene, og disse innspillene blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av planen.

Informasjon om høringsfrister og om hvor og hvordan du sender høringsinnspill, finner du ved å gå inn på den enkelte planen.

Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner

Se egen side med oversikt over arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som kommunen har varslet oppstart av, lagt ut på høring, eller vedtatt med en klagefrist.

Samfunnsplaner, temaplaner o.l. til offentlig høring

Dersom det ikke ligger lenker nedenfor, betyr det at det for tiden ikke er noen overordnede samfunnsplaner, temaplaner e.l. ute på høring.

Høring: Kommuneplanens samfunnsdel

Hvordan skal Asker kommune utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig i årene som kommer? Nå inviterer ...

Høring veiadkomst Jørnsåsen

Planutvalget i Hurum har behandlet detaljregulering veiadkomst Jørnsåsen. Dette er til høring frem til 27. januar.

Høring Jørnsåsen nord

Planutvalget i Hurum har behandlet detaljregulering boligområde Jørnsåsen. Dette er til høring frem til 27. januar.

Høring Jørnsåsen syd

Planutvalget i Hurum har behandlet detaljregulering del av Jørnsåsen syd. Dette er på høring frem til 27. januar.