Forslag til planprogram E134 Dagslett - E18 på høring

Statens vegvesen legger ut forslag til planprogram for E134 Dagslett - E18 på høring, med frist for innspill 8. mars 2020.

Planprogrammet er en plan for den videre planleggingen, og beskriver hvilke alternativer og tema Statens vegvesen skal utrede i kommunedelplanen. Planprogrammet sier også noe om hvilke medvirkningsmuligheter du har.

Først utarbeider vi et planprogram, og deretter begynner arbeidet med å lage selve planen.

Planprogrammet kan du lese her på Statens vegvesens nettside for prosjektet.

Du kan også lese annonsen fra Statens vegvesen her (PDF).

Dokumenter

Innspill?

Eventuelle innspill merkes med E134 Dagslett-E18, og sendes på e-post til eller til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Frist for innspill er 8. mars.

Spørsmål?

Har du spørsmål om prosjektet, kan du ta kontakt med:

  • Prosjektleder Nils Brandt på e-post , eller på mobil 993 86 033
  • Planleggingsleder Marianne Harstad Haga, e-post , eller på mobil 930 06 479