Kunngjøring: Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Asker kommune er vedtatt.

Forskriften ble vedtatt i Kommunestyret 28.01.2020 og trer i kraft 1. februar 2020. Forskriften forteller hvordan gebyrene blir regnet ut.