Asker sentrum og ny bussterminal
Asker sentrum og ny bussterminal
Illustrasjon: Statens vegvesen/Multiconsult

Ny E18 med bussgate og sykkelvei åpner for nye muligheter til å utvikle et av regionens største tettsted, Asker sentrum, samt Holmen. Overordnede mål er flere sentrumsnære boliger og arbeidsplasser, samt enklere tilgang til kollektivsystemet.

Asker har lenge jobbet i tråd med nasjonale retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, også kalt knutepunktutvikling. Ved å se bolig- og næringsutbyggingen i sammenheng med transportsystemet kan vi redusere folks behov for å bruke bil for å komme seg til jobb, skole, fritidsaktiviteter og handel. Ny E18 er en forutsetning for å fortsette denne byutviklingen i Asker.

Skisse av miljølokk over bussgate og lokalvei. Illustrasjon: Multiconsult

Skisse av miljølokk over bussgate og lokalvei. Illustrasjon: Multiconsult

Flere sentrumsnære boliger og arbeidsplasser

Et nytt veisystem med tunneler og miljølokk vil frigjøre sentrumsnære arealer der det kan bygges nye boliger og næringsbygg. Med boliger i nærheten av servicetilbud og kollektivtilbud trenger færre bruke bilen i det daglige. Støy og forurensning i sentrumsområdene blir redusert og gjør det mer attraktivt å bo sentrumsnært.

Lettere å gå, sykle og reise kollektivt

Et nytt veisystem vil redusere barriereeffekten som dagens vei har. Gjennomgangstrafikken skal legges under bakken flere steder. Med tunneler og miljølokk og et nytt gang- og sykkelveinett blir det lettere å sykle og gå til togstasjon eller bussholdeplass. Med egen bussgate gjennom hele Asker og Bærum kan bussen kjøre uhindret av kø, og blir et attraktivt og pålitelig transporttilbud. Ruter kan da kjøre et nærmest ubegrenset antall busser. 

 Skisse av ny bussgate gjennom hele Asker og Bærum. Illustrasjon: Multiconsult

Skisse av ny bussgate gjennom hele Asker og Bærum. Illustrasjon: Multiconsult

Bedre sammenheng i kollektivtilbudet

Det nye veisystemet vil forenkle overgangene mellom busser og tog. Planene inkluderer en helt ny bussterminal ved Asker stasjon. Det vil også bli kollektivfelt fram til bussterminalen, slik at lokalbussene ikke blir stående i bilkø.

Alle lokale og regionale busser vil stoppe på den nye bussterminalen, for eksempel Sørlandsekspressen, Kongsbergbussen og flybussen til Torp lufthavn. NSB og Ruter samarbeider slik at buss og tog korresponderer. 

På Holmen blir gjennomgangstrafikken borte. Busstoppet blir plassert nær Holmensenteret, med enkel overgang mellom ulike ruter. Bussen får førsteprioritet langs Fekjan, slik at den ikke blir hindret av kø.