I arbeidet med Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud har det vært to kontaktgrupper med representanter fra berørte velforeninger. Gruppene har vært et kontaktledd mellom Statens vegvesen, Asker kommune og innbyggerne, for å sikre god medvirkning og informasjonsflyt.

Asker velforbund har stått som arrangør av kontaktmøtene.

Aksjonsgruppe for E18 i tunnel: kontaktperson Eirek Gullvåg, e-post: eog@getmail.no.

Kontaktgruppe for strekningen Slependen-Holmen

Asker velforbund

Statens vegvesen

Asker kommune

Nes Hageby vel

Holmen og Landøen vel

Billingstad vel

Nedre Slependen vel

Kontaktgruppe for strekningen Holmen-Drengsrud

Asker velforbund

Statens vegvesen

Asker kommune

Asker stasjon og omegn vel

Nedre Høn vel

Nedre Vakås vel

Undelstad vel

Borgen vel

  • Geir Mølmen

Vipeveien vel

Representant for Fredtunveien/ Nordre Bondi vel

Her finner du referater og presentasjoner fra en rekke ulike møter om E18 med bussvei og hovedsykkelvei.