Asker kommune er opptatt av å involvere innbyggere, næringsliv og organisasjoner i arbeidet med E18. Det har vært avholdt en rekke møter opp gjennom årene. I tillegg har egne kontaktgrupper med representanter fra vellene blitt løpende orientert og involvert i arbeidet med kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud.

Referater og presentasjoner fra de ulike møtene

Alle dokumentene er i PDF-format.

31. mai 2017: Workshop om løsninger for bussvei og sykkelvei, som bidrar til stedsutvikling

Februar 2017: Medvirkningsmøter 

Vurderingene av forslagene til nye kryssløsninger på Slependen blir samlet i en silingsrapport og lagt fram for Askers folkevalgte i april 2017. Det er Nasjonal Transportplan 2018-2029 som avgjør om den videre prosessen blir at ny kryssløsning legges inn i en reguleringsplan for E18-strekningen mellom Ramstadsletta og Slependen, eller om det blir en revisjon av kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud. 

10.10.16: Møte med grunneiere og beboere, i Asker rådhus

19.09.16: Beboermøte i Asker rådhus

20.04.16: Beboermøte

13. + 14.04.16: Åpne møter i Asker rådhus og på Holmen seniorsenter

6. + 7.04.16: Møter med kontaktgruppene

31.03.16: Beboermøte

30.03.16: Beboermøte

17.12.15: Møte i utvalg for plan, samferdsel og næring

20.10.15: Formannskapsmøte

16.09.15: Møte med næringslivet

20.08.15: Asker rådhus

19.03.15: Seminar for kommunestyret

09.02.15: Kontaktgruppe Slependen - Holmen

03.12.14: Møte med næringslivet

27.10.14: Kontaktgruppe Slependen - Holmen

28.08.14: Asker rådhus

24.06.14: Dokumenter utdelt i formannskapsmøte

Tegninger per mai 2014:

26. og 27.05.14: Kontaktgrupper

29.04.14: Nedre Høn vel

24.03.14: Nedre Vakås vel

03. og 04.12.13: Kontaktgrupper 

24. og 31.10.13: Kontaktgrupper

08.10.13: Asker formannskap

20.08.13: Beboergruppen Fredtunveien

05.06.13: Åpent møte på Asker VGS

23.05.13: Kontaktgruppe Holmen - Drengsrud

21.05.13: Kontaktgruppe Slependen - Holmen

03.04.13: Ordførers møte med velforbund og kontaktgrupper

26.02.13: Møte med velforeningene

08.11.12: Orienteringsmøte med kontaktgruppe Holmen - Drengsrud

25.09.12: Kommunestyret i Asker