Skoler, kultur- og idrettsanlegg, grøntområder og møteplasser er viktig for å bygge sosiale nettverk og fellesskap i nabolaget.

Folkehelsearbeidet i Asker har fokus på å tilrettelegge for at alle kan delta i kulturlivet, idretts- og friluftstilbud og fritidsaktiviteter. 

Les mer om våre aktiviteter og frivillighetens tilbud innenfor natur, kultur, idrett og fritid. 

Aktiv i Asker 

Aktiv i Asker er en aktivitetkalender, som viser det som skjer av aktiviteter innen idrett, kultur og frivillighet i Hurum, Røyken og Asker.

AiA aktivitetsapp 

Aktivitetsappen AiA  gir en god oversikt over fritidsaktiviteter, og kan gi billigere priser for alle barn og unge mellom 6 – 16 år, som ønsker å delta. Last ned appen på Appstore eller Google Play. Søkeord "AiA". 

Akershus fylkeskommune støtter A!A økonomisk via midler fra nasjonalt program for folkehelse.