Det største utvidelsesområdet for Asker sentrum ligger i vest, på Føyka-Elvely. Ønsket er å fortsette den urbane byutviklingen i Asker sentrum, gi Asker en bypark og åpne opp Askerelva.

Asker kommune, Asker Skiklubb og gårdeierne Elvely AS, Aaberg Eiendom og Sameiet Lenken eier området som skal bygges ut.

Utbyggingen vil øke Asker sentrums område med 60 prosent og gir rom for forretninger, spisesteder, kontorer, boliger, nytt fotballstadion, samt attraktive parker og plasser. Utbyggingen blir på over 100.000 m², og vil skje over mange år og i flere etapper.

Forventet byggestart for området er i 2020. På Elvely avhenger byggestart av private utbyggere og markedsinteressen. På Føyka avhenger framdriften i første omgang av forhandlingene mellom Asker kommune og Asker skiklubb om erstatningsarealer for idretten, på Drengsrud/Borgen. 

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen

Asker kommunestyre vedtok områdereguleringen av Føyka-Elvely i sitt møte 23. mai 2017. 

Her kan du lese saksdokumentene fra kommunestyremøtet - Sak 0053/17: Føyka-Elvely - områderegulering

Prosjektorganisasjon

I forbindelse med planarbeidet ble det nedsatt en egen prosjektorganisasjon for utbyggingsprosjektet Føyka-Elvely. Prosjektorganisasjonen fikk utarbeidet en helhetsplan som ble lagt til grunn for reguleringsplanen.

Arkitektkonkurranse

Asker kommune, Asker Skiklubb, samt grunneierne i Elvely-kvartalet gjennomførte i 2011, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, en begrenset arkitektkonkurranse for Føyka-Elvely i Asker sentrum.

Energiutredning

I 2014 engasjerte Asker kommune Asplan Viak og Esbensen Rådgivende Ingeniører AS i Danmark til å gjennomføre en energiutredning for Føyka / Elvely og Asker sentrum.

Illustrasjoner

Illustrasjon Føyka/Elvely Et levende sentrum i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Boliger og grøntområder i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Innbyggertorg i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Føyka/Elvely med idrettspark på Drengsrud

Stedsutvikling i Asker