Slik kan fremtidens Føyka/Elvely bli

Det største utvidelsesområdet for Asker sentrum ligger i vest, på Føyka-Elvely. Ønsket er å fortsette den urbane utviklingen i Asker sentrum, gi Asker en bypark og åpne opp Askerelva.

Asker kommune, Asker Skiklubb og gårdeierne Elvely AS, Kirkeveien 226 og Sameiet Lenken eier området som skal bygges ut.

Utbyggingen vil øke Asker sentrumsområdet med 60 prosent og gir rom for forretninger, spisesteder, kontorer, boliger, nytt fotballstadion, samt attraktive parker og plasser. Utbyggingen blir på over 100.000 m², og vil skje over mange år og i flere etapper. Forventet byggestart er i 2020.

Føyka Elvely

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen

Asker kommunestyre vedtok områdereguleringen av Føyka-Elvely i sitt møte 23. mai 2017. 

Her kan du lese saksdokumentene fra kommunestyremøtet - Sak 0053/17: Føyka-Elvely - områderegulering

Føyka-utbyggingen avhenger av Asker Skiklubb

På Føyka avhenger framdriften i første omgang av om medlemmene i Asker Skiklubb stemmer ja eller nei til avtalen for salg av idrettsanlegg på Føyka utviklingen av en ny idrettspark ved Borgen skole og Vardåsen kirke

Elvely-utbyggingen avhenger av flyttingen av Varmestua og midlertidig botilbud

På Elvely avhenger byggestart av private utbyggere og markedsinteressen. I tillegg har områdereguleringsplanen en rekkefølgebestemmelse om at Varmestua og det midlertidige botilbudet som ligger på Elvely i dag må flyttes før utviklingen kan starte. I sitt møte 9. mai 2018 vedtok Asker formannskap å starte reguleringen av Askerholmen for permanent lokalisering av disse tilbudene. Se saksdokumentene fra formannskapsmøtet - Sak 0059/18: Varmestua og midlertidig botilbud - vurdering av lokaliseringsalternativer.

Utbyggingsavtale for delområde 1 er signert

Delområde 1 er det første i områdereguleringsplanen for Føyka og Elvely som blir gjennomført. Delområdet omfatter en del av Kirkeveien med tilhørende gang- og sykkelvei, anlegg under bakken, åpning av Drengsrudbekken og etableringen av et vannspeil i tilknytning til Drengsrudbekken. Vannspeilet skal fungere både som et estetisk innslag i Askerparken og som et viktig flomsikringstiltak for hele planområdet.

Kart som viser delområde 1
Delområde 1

Delområde 1 bidrar til å skille Føyka og Elvely fra hverandre, slik at de to arealene kan utvikles uavhengig av hverandre.

18. juni 2019 signerte grunneierne på Elvely; Elvely AS, Kirkeveien 226, Lenken Sameie og Asker kommune, utbyggingsavtalen for delområde 1. Utbyggingsavtalen er en viktig milepæl for utviklingen av Asker sentrum. Byggestart for delområde 1 er foreløpig planlagt til høsten 2020. Etter planen skal ny varmestue og nye midlertidige boliger på Askerholmen stå klare innen utgangen av 2021. Deretter kan utbyggingen på Elvely starte.

Prosjektorganisasjon

I forbindelse med planarbeidet ble det nedsatt en egen prosjektorganisasjon for utbyggingsprosjektet Føyka-Elvely. Prosjektorganisasjonen fikk utarbeidet en helhetsplan som ble lagt til grunn for reguleringsplanen.

Arkitektkonkurranse

Asker kommune, Asker Skiklubb, samt grunneierne i Elvely-kvartalet gjennomførte i 2011, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, en begrenset arkitektkonkurranse for Føyka-Elvely i Asker sentrum.

Helhetsplan

De fem grunneierne på Føyka og Elvely; Asker Skiklubb, Asker kommune, Elvely AS, Kirkeveien 226 ANS og Sameiet Lenken, har utarbeidet og sluttet seg til en samlet helhetsplan for Føyka/Elvely. Planen dannet grunnlaget for reguleringsprosessen for området.

Energiutredning

I 2014 engasjerte Asker kommune Asplan Viak og Esbensen Rådgivende Ingeniører AS i Danmark til å gjennomføre en energiutredning for Føyka-Elvely og Asker sentrum.

Illustrasjoner

Illustrasjon Føyka/Elvely Et levende sentrum i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Boliger og grøntområder i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Innbyggertorg i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Føyka/Elvely med idrettspark på Drengsrud

Stedsutvikling i Asker