Det største utvidelsesområdet for Asker sentrum ligger i vest, på Føyka-Elvely. Ønsket er å fortsette den urbane byutviklingen i Asker sentrum, gi Asker en bypark og åpne opp Askerelva.

Asker kommune, Asker Skiklubb og gårdeierne Elvely AS og Sameiet Lenken eier området som skal bygges ut.

Utbyggingen vil øke Asker sentrums område med 60 prosent og gir rom for forretninger, spisesteder, kontorer, boliger, nytt fotballstadion, samt attraktive parker og plasser. 

Forventet byggestart for området er i 2019. Utbyggingen på over 100.000 m², vil skje over mange år og i flere etapper.

Utvidet høring fram til 12. mars

Reguleringsplanen for Føyka-Elvely-utbyggingen var på høring våren 2016. I ettertid har det kommet forslag om å utvide fotballstadion. Asker kommune har derfor lagt planen ut på en utvidet høring.

Alle som ønsker kan gi innspill til endringen i planen, innen 12. mars 2017

Her kan du lese høringsdokumentene og sende inn høringsinnspill til endringsforslaget.

Prosjektorganisasjon

Det er nedsatt en egen prosjektorganisasjon for utbyggingsprosjektet Føyka-Elvely som har utarbeidet en helhetsplan og  et planprogram for området.

Arkitektkonkurranse

Asker kommune, Asker Skiklubb, samt grunneierne i Elvely-kvartalet gjennomførte i 2011, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, en begrenset arkitektkonkurranse for Føyka-Elvely i Asker sentrum.

Energiutredning

I 2014 engasjerte Asker kommune Asplan Viak og Esbensen Rådgivende Ingeniører AS i Danmark til å gjennomføre en energiutredning for Føyka / Elvely og Asker sentrum.

Illustrasjoner

Illustrasjon Føyka/Elvely Et levende sentrum i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Boliger og grøntområder i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Innbyggertorg i det nye Føyka/Elvely-kvartalet Føyka/Elvely med idrettspark på Drengsrud

Stedsutvikling i Asker