Illustrasjon av fremtidige Risenga ungdomsskole

Risenga skal bli et inspirerende område som oppfordrer til lek og læring. Første fase er byggingen av ny Risenga ungdomsskole, ny ishall, utvidelse av Bleiker videregående skole og ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen.

Parkering og tilgang til Risenga

Det er nå innført et nytt parkeringssystem på Risenga. Det vil være korttidsparkering, med opptil 3 timer på 115 parkeringsplasser. Dette gjelder på grusplassen ved Leikvollhallen og p-plassen langs svømmehallen.

Parkeringsplassen foran Leikvollhallen og p-plassen til Bleiker vgs. er reservert for ansatte og brukere med parkeringsbevis.

Nye skilter er satt opp som markerer dette.

Vi oppfordrer ellers alle til å benytte p-plassen ved krysset Røykenveien/Lensmannslia. Her er det 217 parkeringsplasser med kort gangavstand til Risenga.

Illustrasjon av hvor parkeringsplassen i Lensmannslia ligger, og veien inn til Risenga fra der. Følg skilting. Stiplet linje er anbefalt for dem med barnevogn eller som sykler. 

Illustrasjon: Kartet viser gangveien fra Asker stasjon til Risenga, med sykkelvei som stiplet linje.

Et Risenga for livet

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for de som bor i Asker. Derfor skal Asker kommune, med samarbeidspartnere, løfte Risenga og skape et område med plass til alle.

Først ut er Risenga ungdomsskole som startet rivningen i 2018. Høsten 2019 startet arbeidet med ny ishall med p-hus. Driftsbygning for isbanen ble startet samtidig og skal stå ferdig oktober 2019. Utvidelsen av Bleiker videregående skole følger på og skal ferdigstilles til skolestart i 2021. Under byggearbeidet vil de andre tilbudene i området holde åpent for publikum.

For mange i Asker står Risenga sentralt når det gjelder utdannelse, idrett og fritidsaktiviteter. Mange innbyggere møter Risenga allerede som barn og fortsetter å besøke området i voksen alder. Asker kommune ønsker å skape et sosialt samlingspunkt hvor unge og gamle kan møtes og benytte seg av tilbudene gjennom hele livet.

Målet er å skape plass for god fysisk og psykisk helse med lett og sikker reisevei både for syklende, gående og kollektiv-brukere.

Far med to døtre i Risenga svømmehall.

Planer

Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole skal bygges på samme tomt som den gamle ungdomsskolen som ble revet i oktober 2018. I mellomtiden benytter elevene gamle Drengsrud skole. Skolen vil være ferdigstilt og klar til bruk etter høstferien 2020. Skolen er den første bygget som oppføres basert på Askers nye enhetlige standarder for formålsbygg. Les mer om ny Risenga ungdomsskole.

Tirsdag 20. august 2019 la ordfører Lene Conradi ned grunnstenen for nye Risenga ungdomsskole. Grunnstenen var, tradisjonen tro, en aluminiumsboks med dagens avis, dagens mynter og plantegningene til skolen. 

Risenga ishall

I 2021 vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb, kunne ta i bruk ny arena dersom alt går etter planen. Byggingen av ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, startet høsten 2019. I tillegg vil det bygges parkeringskjeller med plass til omtrent 200 biler.

Her vil det bli god plass til spente publikummere, for i skisse- og forprosjektet legges det nå til grunn 3.500 tilskuerplasser hvor 500 av dem vil være ståplasser. Banestørrelse vil ha en bredde på 26 meter, som er NHL mål. Les mer om Risenga ishall.

Første spadestikk

Tirsdag 3. september 2019 tok ordfører Lene Conradi med Frisk Asker første spadestikk for den nye ishallen. 

Bleiker VGS

Fylkeskommunen skal utvide Bleiker VGS og vil til sammen ha plass til 900 elever. Arbeidet er planlagt startet i løpet av våren 2020. Elevene vil fremdeles benytte seg av skolen under arbeidet. Byggearbeidene planlegges ferdigstilt i 2021. Les mer om planene for Bleiker VGS her. 

Leikvoll hall C

Det skal også bygges en ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen som blir hetende Leikvoll hall C. Idrettshallen er planlagt ferdig i løpet av 2021.

Driftsbygg ved Risenga skøytebane

Det bygges en driftsbygning ved skøytebanen på Risenga i Asker.
Det er en rammetillatelse for bygget og utføres som en totalentreprise av Backe AS. Prosjektet er noe forsinket, men startet i august. På tross av noe utsettelse er bygget fremdeles planlagt ferdig i oktober 2019 og skal være klart før islegging.

Adkomst og sikkerhet

Når så mye skal bygges og utvides får det konsekvenser for hvordan vi ferdes i området. Asker kommune vil ivareta god og trygg anleggssikkerhet mens de ulike prosjektene foregår. For å verne om fotgjengere og syklisters sikkerhet, og for å gjøre plass til arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttes, og det vil være begrenset mulighet for parkering inne på området. 

Tilgang fra Bleikerveien

Veien vil fortsette å holde åpent og det søkes om en rundkjøring ved innkjøringen. Det jobbes med utvidelse av gangbroen over innkjøringen til Risenga fra Bleikerveien som vil kunne brukes under byggearbeidet for trygg ferdsel for gående og syklende.

Parkering og HC-plasser

Flere parkeringsplasser vil forsvinne, men det vil fortsatt være mulig å slippe passasjerer av på området. Alternative parkeringsplasser finnes i Lensmannslia i gangavstand til Risenga. Det vil fremdeles være HC-parkeringsplasser inne på område.

Gående og syklende

Området vil fortsatt være åpent for gående og syklende, men noen gangstier vil stenges eller flyttes under byggeprosessen. Følg skilting og merking langs gangstiene. 

Kollektiv transport

Reiseplanleggeren https://en-tur.no/ vil gi deg forslag på de beste alternativene på tvers av kollektive transportmidler, uansett hvor i landet du kommer fra.

Tog

Det går hyppige tog til Asker Stasjon. Fra her er det 10-15 minutters gange til Risenga via Lensmannslia. Her er det god gang- og sykkelvei.
Se www.nsb.no for mer informasjon.

Buss

Det går ofte buss til Risenga som stopper både i Bleikerveien og Røykenveien.
Se www.ruter.no for mer informasjon.

Tilbudene holder åpent

Under arbeidet vil tilbudene på Risenga-området holde åpent. Dette inkluderer svømmeanlegget, tennishallen, Askerhallen, Leikvollhallen, Bleiker videregående, kunstisbanen og kunstgressbanen. Du finner åpningstider for disse på egne hjemmesider. 

Trygg Trafikk-opplæring

Som et sikkerhetstiltak ble det 4. desember 2018 arrangert Trygg Trafikk-opplæring med 450 barn fra Bondi skole sammen med entreprenør NCC. Da fikk de lære om hvordan de kan ses i trafikken, om blindsoner og de fikk utdelt refleksvester. Les mer om opplegget her. 

Asker kommune og NCC hadde Trygg Trafikk-opplæring med Bondi skole

Tidsplan

 1. September 2018 Risenga Ungdomsskole rives, og arbeidet med dette varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i 2020.
 2. Høst 2019 Bygningsarbeidet med den nye ishallen starter.
 3. Oktober 2019 Driftsbygg ved skøytebanen står ferdig
 4. November 2019 Etablering av midlertidig gangvei til kunstisbanen bak tennishallen
 5. Høst/vinter 2019 Etablering av skolepaviljonger for Bleiker VGS
 6. November 2019-januar 2020 Ny ishall: Sprengningsarbeider frem til ca. midten av januar 2020
 7. Vår 2020 Bygging av Bleiker VGS starter. Elevene vil fortsette å bruke skolen under arbeidet.
 8. Høst 2020 Ny Risenga Ungdomsskole står ferdig og er klar for bruk. Ny Risenga ungdomsskole
 9. 2021 Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.
 10. 2021/2022 Renovasjon og påbygg til Bleiker VGS står ferdig
 11. Oktober-desember 2019 Montering av fasade på Risenga ungdomsskole
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen