Fremtidens Risenga

Risenga skal bli et inspirerende område som oppfordrer til lek og læring. Første fase er byggingen av ny Risenga ungdomsskole, ny ishall, utvidelse av Bleiker videregående skole og ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen. Rivningen av Risenga ungdomsskole, som skal gi plass til ny skole, startet i oktober 2018.

Illustrasjon av fremtidige Risenga ungdomsskole

Viktig melding: Kommende mandag (28.01.2019) starter sprengningsarbeidet på byggeplassen til Risenga ungdomsskole. Den skal være tilrettelagt slik at den ikke skjer i friminuttene, men skjer når elever er innendørs. I tillegg vil det være vakter i hele området. Arbeidet vil pågå i omtrent to uker og du vil nok kunne kjenne litt buldring i bakken om du er i området.

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for de som bor i Asker. Derfor skal Asker kommune, med samarbeidspartnere, løfte Risenga og skape et område med plass til alle.

Først ut er Risenga ungdomsskole, etterfulgt av ny ishall med p-hus og Bleiker videregående skole som ferdigstilles til skolestart i 2021. Under byggearbeidet vil de andre tilbudene i området holde åpent for publikum. I periode 2018-2021 vil det være mye anleggsarbeid i området og omdirigering av parkering. Det vil også tilrettelegges for sikrere gangveier for gående og syklende som skal gjennom området.

Risenga
Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for folk som bor i Asker, og skal være et område med plass til alle. De neste årene blir det gjennomført flere store byggeprosjekter her, som alle vil bidra til å løfte Risenga.

Et Risenga for livet

For mange i Asker står Risenga sentralt når det gjelder utdannelse, idrett og fritidsaktiviteter. Mange innbyggere møter Risenga allerede som barn og fortsetter å besøke området i voksen alder. Asker kommune ønsker å skape et sosialt samlingspunkt hvor unge og gamle kan møtes og benytte seg av tilbudene gjennom hele livet.

Målet er å skape plass for god fysisk og psykisk helse med lett og sikker reisevei både for syklende, gående og kollektiv-brukere.

Planer

Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole skal bygges på samme tomt som den gamle ungdomsskolen som rives i oktober 2018. I mellomtiden benytter elevene gamle Drengsrud skole. Skolen vil være ferdigstilt og klar til bruk til høstsemesteret 2020. Les mer om ny Risenga ungdomsskole.

Risenga ishall

I 2021 vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb, kunne ta i bruk ny arena dersom alt går etter planen. Byggingen av ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, starter høsten 2019. I tillegg vil det bygges parkeringskjeller med plass til omtrent 200 biler.

Her vil det bli god plass til spente publikummere, for i skisse- og forprosjektet legges det nå til grunn 3.500 tilskuerplasser hvor 500 av dem vil være ståplasser. Forprosjektet skal behandles av formannskapet våren 2019. Banestørrelse vil ha en bredde på 26 meter, som er NHL mål.

Bleiker VGS

Fylkeskommunen skal utvide Bleiker VGS og vil tilsammen ha plass til 900 elever. Arbeidet er planlagt startet august 2019. Elevene vil fremdeles benytte seg av skolen under arbeidet. Byggearbeidene planlegges ferdigstilt i 2021. Les mer om planene for Bleiker VGS her. 

Leikvoll hall C

Det skal også bygges en ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen som blir hetende Leikvoll hall C. Idrettshallen vil stå ferdig sommeren 2021 til å ta imot idrettselever.

Adkomst og sikkerhet

Når så mye skal bygges og utvides får det konsekvenser for hvordan vi ferdes i området. Asker kommune vil ivareta god og trygg anleggssikkerhet mens de ulike prosjektene foregår. For å verne om fotgjengere og syklisters sikkerhet, og for å gjøre plass til arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttes, og det vil være begrenset mulighet for parkering inne på området. 

Riggplan Risenga

Riggplan Risenga

Rigg-gjerder rundt Risenga ungdomsskole

Tilbudene holder åpent

Under arbeidet vil tilbudene på Risenga-området holde åpent. Dette inkluderer svømmeanlegget, tennishallen, Askerhallen, Leikvollhallen, Bleiker videregående, kunstisbanen og kunstgressbanen. Du finner åpningstider for disse på egne hjemmesider. 

Trygg Trafikk-opplæring

Som et sikkerhetstiltak ble det 4. desember 2018 arrangert Trygg Trafikk-opplæring med 450 barn fra Bondi skole sammen med entreprenør NCC. Da fikk de lære om hvordan de kan ses i trafikken, om blindsoner og de fikk utdelt refleksvester. Les mer om opplegget her. 

Asker kommune og NCC hadde Trygg Trafikk-opplæring med Bondi skole

Tilgang fra Bleikerveien

Veien vil fortsette å holde åpent og det søkes om en rundkjøring ved innkjøringen. Det jobbes med utvidelse av gangbroen over innkjøringen til Risenga fra Bleikerveien som vil kunne brukes under byggearbeidet for trygg ferdsel for gående og syklende.

Parkering og HC-plasser

Flere parkeringsplasser vil forsvinne, men det vil fortsatt være mulig å slippe passasjerer av på området. Det jobbes med alternative parkeringsplasser i området rundt Risenga som vil være tilgjengelig under byggeperioden. Det vil fremdeles være HC-parkeringsplasser.

Gående og syklende

Området vil fortsatt være åpent for gående og syklende, men noen gangstier vil stenges eller flyttes under byggeprosessen. Det jobbes med å utvide gangbroen over innkjøringen ved Bleikerveien, samt alternative ruter.

Kollektiv transport

Tog

Det går hyppige tog til Asker Stasjon. Fra her er det 10-15 minutters gange til Risenga via Lensmannslia. Her er det god gang- og sykkelvei.
Se www.nsb.no for mer informasjon.

Buss

Det går ofte buss til Risenga som stopper både i Bleikerveien og Røykenveien.
Se www.ruter.no for mer informasjon.

Tidsplan

 1. Fullført:

  September 2018

  Risenga Ungdomsskole rives, og arbeidet med dette varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i 2020.

 2. Fullført:

  Høst 2019

  Bygningsarbeidet med den nye ishallen starter. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i februar 2021. Alle andre tilbud i området vil fremdeles holde åpent.

 3. Fullført:

  Høst 2019

  Bygging av Bleiker VGS starter. Elevene vil fortsette å bruke skolen under arbeidet.

 4. Ikke fullført:

  Høst 2020

  Ny Risenga Ungdomsskole står ferdig og er klar for bruk.

  Ny Risenga ungdomsskole
 5. Ikke fullført:

  2021

  Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.

 6. Ikke fullført:

  Sommer 2021

  Bleiker VGS med ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen og plass til 900 elever er ferdig og står klar når elevene kommer tilbake fra sommerferien.