Illustrasjon av fremtidige Risenga ungdomsskole

Risenga skal bli et inspirerende område som oppfordrer til lek og læring. Første fase er byggingen av ny Risenga ungdomsskole, ny ishall, utvidelse av Bleiker videregående skole og ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen. Rivningen av Risenga ungdomsskole, som skal gi plass til ny skole, startet i oktober 2018, og arbeidet med Risenga ishall startet i august 2019.

Nyheter

15. september forsvinner parkeringen for Risenga. Da åpner den alternative parkeringsplassen i Lensmanslia. Se kart og mer informasjon lenger ned på siden.

I forbindelse med oppføring av driftsbygningen starter Backe Stor-Oslo og Håkanes maskin sprengningsarbeider mandag ettermiddag den 19.08. Arbeidene vil pågå i ca 2 uker.

Synlige vakter dirigerer og stopper gangtrafikken bak driftsbygningen før hver salve, i tillegg til at det er vakter plassert på uteisbanen for å hindre at 3.part nærmer seg byggeplassen.

Backe Stor-Oslo er i gang med graving for driftsbygget på Risenga, og i den forbindelse blir det boring for sprengning som kan medføre noe støy. Det vil pågå mellom kl 07-20 mandag-onsdag, og mellom kl 07-17 torsdag. Fredag er det ingen aktivitet på byggeplassen. Arbeidene vil pågå i ca 3 uker.

Beklager ulempene dette medfører. Før sprengingen starter vil det komme ut mer informasjon. 

31. juli startet rivearbeidene knyttet til byggingen av Risenga Ishall. Den vil pågå i 4-5 uker, men forventes ikke å medføre noe særlig støy eller støv.

Parkering og tilgang til Risenga

Byggearbeidet vil vare i tre år. Det påvirker hvordan vi ferdes i området, og vil føre til begrensede parkeringsmuligheter. Derfor lages det nå en midlertidig parkeringsplass i Lensmannslia ettersom parkeringen ved Risenga svømmehall forsvinner etter sommeren. Arbeidet med parkeringsplassen ble påbegynt i mai 2019 og vil stå ferdig før sommerferien. HC-parkering vil opprettholdes.

Samtidig vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttes for å verne om gående og syklende, og for å gjøre plass til arbeidet. Stier og gangveier inn mot Risenga vil merkes og skiltes tydelig, slik at det blir enkelt å finne frem. Les mer om adkomst og parkering lenger nede i artikkelen.

Illustrasjon gangvei fra parkeringsplass.png

Illustrasjon av hvor parkeringsplassen i Lensmannslia vil ligge, og veien inn til Risenga fra der.

Sykkelvei fra Asker stasjon[2].png

Illustrasjon: Kartet viser veien fra Asker Stasjon til Risenga.

Et Risenga for livet

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for de som bor i Asker. Derfor skal Asker kommune, med samarbeidspartnere, løfte Risenga og skape et område med plass til alle.

Først ut er Risenga ungdomsskole som startet rivningen i 2018. Høsten 2019 starter arbeidet med ny ishall med p-hus. Utvidelsen av Bleiker videregående skole følger på og skal ferdigstilles til skolestart i 2021. Under byggearbeidet vil de andre tilbudene i området holde åpent for publikum.

For mange i Asker står Risenga sentralt når det gjelder utdannelse, idrett og fritidsaktiviteter. Mange innbyggere møter Risenga allerede som barn og fortsetter å besøke området i voksen alder. Asker kommune ønsker å skape et sosialt samlingspunkt hvor unge og gamle kan møtes og benytte seg av tilbudene gjennom hele livet.

Målet er å skape plass for god fysisk og psykisk helse med lett og sikker reisevei både for syklende, gående og kollektiv-brukere.

Far med to døtre i Risenga svømmehall.

Planer

Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole skal bygges på samme tomt som den gamle ungdomsskolen som ble revet i oktober 2018. I mellomtiden benytter elevene gamle Drengsrud skole. Skolen vil være ferdigstilt og klar til bruk til høstsemesteret 2020. Les mer om ny Risenga ungdomsskole.

Risenga ishall

I 2021 vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb, kunne ta i bruk ny arena dersom alt går etter planen. Byggingen av ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, starter høsten 2019. I tillegg vil det bygges parkeringskjeller med plass til omtrent 200 biler.

Her vil det bli god plass til spente publikummere, for i skisse- og forprosjektet legges det nå til grunn 3.500 tilskuerplasser hvor 500 av dem vil være ståplasser. Forprosjektet skal behandles av formannskapet våren 2019. Banestørrelse vil ha en bredde på 26 meter, som er NHL mål.

Bleiker VGS

Fylkeskommunen skal utvide Bleiker VGS og vil tilsammen ha plass til 900 elever. Arbeidet er planlagt startet i 2019. Elevene vil fremdeles benytte seg av skolen under arbeidet. Byggearbeidene planlegges ferdigstilt i 2021. Les mer om planene for Bleiker VGS her. 

Leikvoll hall C

Det skal også bygges en ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen som blir hetende Leikvoll hall C. Idrettshallen vil stå ferdig sommeren 2021 til å ta imot idrettselever.

Driftsbygg ved Risenga skøytebane

Det er planlagt å bygge driftsbygning ved skøytebanen på Risenga i Asker.
Det er en rammetillatelse for bygget og utføres som en totalentreprise av Backe AS. Prosjektet er noe forsinket, men starter så fort som mulig etter igangsettingstillatelse, sannsynligvis i løpet av august. På tross av noe utsettelse er bygget fremdeles planlagt ferdig i oktober 2019 og skal være klart før islegging.

Adkomst og sikkerhet

Når så mye skal bygges og utvides får det konsekvenser for hvordan vi ferdes i området. Asker kommune vil ivareta god og trygg anleggssikkerhet mens de ulike prosjektene foregår. For å verne om fotgjengere og syklisters sikkerhet, og for å gjøre plass til arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttes, og det vil være begrenset mulighet for parkering inne på området. 

Riggplan Risenga

Riggplan Risenga

Rigg-gjerder rundt Risenga ungdomsskole

Tilbudene holder åpent

Under arbeidet vil tilbudene på Risenga-området holde åpent. Dette inkluderer svømmeanlegget, tennishallen, Askerhallen, Leikvollhallen, Bleiker videregående, kunstisbanen og kunstgressbanen. Du finner åpningstider for disse på egne hjemmesider. 

Trygg Trafikk-opplæring

Som et sikkerhetstiltak ble det 4. desember 2018 arrangert Trygg Trafikk-opplæring med 450 barn fra Bondi skole sammen med entreprenør NCC. Da fikk de lære om hvordan de kan ses i trafikken, om blindsoner og de fikk utdelt refleksvester. Les mer om opplegget her. 

Asker kommune og NCC hadde Trygg Trafikk-opplæring med Bondi skole

Tilgang fra Bleikerveien

Veien vil fortsette å holde åpent og det søkes om en rundkjøring ved innkjøringen. Det jobbes med utvidelse av gangbroen over innkjøringen til Risenga fra Bleikerveien som vil kunne brukes under byggearbeidet for trygg ferdsel for gående og syklende.

Parkering og HC-plasser

Flere parkeringsplasser vil forsvinne, men det vil fortsatt være mulig å slippe passasjerer av på området. Etter sommeren 2019 forsvinner alle parkeringsplassene ved Risenga svømmehall. Alternative parkeringsplasser i området rundt Risenga vil være tilgjengelig under byggeperioden. Det vil fremdeles være HC-parkeringsplasser.

Gående og syklende

Området vil fortsatt være åpent for gående og syklende, men noen gangstier vil stenges eller flyttes under byggeprosessen. Stier og gangveier inn til Risenga vil merkes og skiltes tydelig. 

Kollektiv transport

Reiseplanleggeren https://en-tur.no/ vil gi deg forslag på de beste alternativene på tvers av kollektive transportmidler, uansett hvor i landet du kommer fra.

Tog

Det går hyppige tog til Asker Stasjon. Fra her er det 10-15 minutters gange til Risenga via Lensmannslia. Her er det god gang- og sykkelvei.
Se www.nsb.no for mer informasjon.

Buss

Det går ofte buss til Risenga som stopper både i Bleikerveien og Røykenveien.
Se www.ruter.no for mer informasjon.

Tidsplan

  1. September 2018 Risenga Ungdomsskole rives, og arbeidet med dette varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i 2020.
  2. Høst 2019 Bygningsarbeidet med den nye ishallen starter. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i februar 2021. Alle andre tilbud i området vil fremdeles holde åpent.
  3. Høst 2019 Bygging av Bleiker VGS starter. Elevene vil fortsette å bruke skolen under arbeidet.
  4. Høst 2020 Ny Risenga Ungdomsskole står ferdig og er klar for bruk. Ny Risenga ungdomsskole
  5. 2021 Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.
  6. Sommer 2021 Bleiker VGS med ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen og plass til 900 elever er ferdig og står klar når elevene kommer tilbake fra sommerferien.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen