Nye Risenga Ishall

Om alt går etter planen vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb kunne ta i bruk en helt ny arena om få år. Under byggearbeidet vil tilkomsten til Risenga være noe redusert.

Planer for ishallen

Hallen skal få god plass til engasjerte publikummere. Skisse- og forprosjektet legger til grunn 3 500 tilskuerplasser, hvorav 500 vil være ståplasser. I tillegg vil det være ca. 150 plasser tilknyttet restauranten. Banen blir 26 meter bred, som er samme mål som brukes i den amerikanske ishockey-ligaen NHL. Navnet Risenga Ishall er midlertidig. Formannskapet behandlet forprosjektet våren 2019.

Adkomst og parkering

Det er nå innført et nytt parkeringssystem på Risenga. Det vil være korttidsparkering, med opptil 3 timer på 115 parkeringsplasser. Dette gjelder på grusplassen ved Leikvollhallen og p-plassen langs svømmehallen.

Parkeringsplassen foran Leikvollhallen og p-plassen til Bleiker vgs. er reservert for ansatte og brukere med parkeringsbevis.

Det er et mål at flest mulig av de besøkende til hallen tar seg dit med kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Det blir tilrettelagt for trygg sykkelparkering, og gang- og sykkelveier inn mot hallen. Det vil også komme god skilting av gangveien til Risenga fra blant annet Asker togstasjon. I tillegg vil det være et område som vil kunne brukes til å slippe av passasjerer fra busser og biler.

Hele Risenga-området skal løftes, med utvidelse av Bleiker videregående, ny Risenga ungdsomsskole og ny idrettshall. Les mer om dette på siden Fremtidens Risenga.

Illustrasjon: Kartet viser gangveien fra Asker stasjon til Risenga, med sykkelvei som stiplet linje.

Illustrasjon av hvor parkeringsplassen i Lensmannslia vil ligge, og veien inn til Risenga derfra.

Enova gir 12 millioner i støtte til energisentral på Risenga

11. september 2019 innvilget ENOVA et tilskudd på 12 millioner kroner til en felles energisentral i Risenga idrettspark. Sentralen skal forsyne idrettsparken med energi og styre energiflyten i området, og er en utvidelse av den eksisterende energisentralen i Askerhallen.

– Dette tilskuddet er en anerkjennelse av Asker kommunes tunge satsning på klima og miljø, og det er veldig gledelig at ENOVA støtter prosjektet, sier ordfører Lene Conradi.

Det er mye som skal skje på Risenga fremover, og bygging av energisentralen er et av prosjektene som skal gjennomføres i områdeutviklingen. Med pengene fra ENOVA vil energisentralen sørge for varme og kulde til eksempelvis svømmehall, skøytebane og kunstgress. Tilskuddet er en del av støtteprogrammet Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder, og det satses spesielt på styringssystemet, som skal rute overskuddsenergi fra sentralen dit det er størst behov i idrettsparken. Støtten fra ENOVA viser at prosjektet er ambisiøst når det gjelder utvikling av ny energi- og klimateknologi for fremtidens bygg og områder.

– Innovasjon er helt nødvendig på veien mot et lavutslippssamfunn. Med denne støtten og dette prosjektet vet vi at når Risenga står ferdig om noen år, vil teknologien være moderne og bidra til å kutte klimautslipp. Dette blir en god erfaring å ta med seg inn i andre prosjekter i fremtiden, understreker Conradi.

Grunnarbeidene for sentralen settes i gang allerede i oktober 2019, og på nyåret 2020 gjennomføres deler av bygningsarbeidene. Kjølesystemet i sentralen vil sørge for is i den nye hallen og for uteisbanen. I tillegg blir det dimensjonert for å betjene Askerhallen når dagens kjølesystem der er klart for utskifting. Sentralen vil ligge som et hjerte i idrettsparken og bidra til redusert energiforbruk for de kommunale byggene.

Første spadestikk

Tirsdag 3. september 2019 tok ordfører Lene Conradi med Frisk Asker første spadestikk for den nye ishallen. 

Nøkkelinformasjon:

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Klaus Øiseth
  • Entreprisemodell: Totalentreprise med samspill
  • Oppstart: Høst 2019
  • Forventet ferdigstillelse for bruk: 2021
  • Kostnadsbærere: Asker kommune

Tidsplan

  1. Vår 2019 Formannskapet behandler forprosjektet
  2. Høst 2019 Byggearbeidet med den nye ishallen starter. I byggeperioden må publikum forvente mer anleggstrafikk i området, reduserte parkeringsmuligheter og at enkelte gangveier vil være stengt eller lagt om. Se oversikt over.
  3. 2021/2022 Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen