Nye Risenga Ishall

Om alt går etter planen vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb kunne ta i bruk en helt ny arena om få år. Byggingen av ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, starter høsten 2019. Under ishallen skal det også komme en parkeringskjeller med plass til omlag 180 biler. Under byggearbeidet vil tilkomsten til Risenga være noe redusert. Les mer om dette lenger nede i artikkelen.

Planer for ishallen

Hallen skal få god plass til engasjerte publikummere. Skisse- og forprosjektet legger til grunn 3 500 tilskuerplasser, hvorav 500 vil være ståplasser. I tillegg vil det være ca. 150 plasser tilknyttet restauranten. Banen blir 26 meter bred, som er samme mål som brukes i den amerikanske ishockey-ligaen NHL. Formannskapet behandlet forprosjektet våren 2019.

Adkomst og parkering

Det er et mål at flest mulig av de besøkende til hallen tar seg dit med kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Det blir tilrettelagt for trygg sykkelparkering, og gang- og sykkelveier inn mot hallen. Det vil også komme god skilting av gangveien til Risenga fra blant annet Asker togstasjon. I tillegg vil det være er område som vil kunne brukes til å slippe av passasjerer fra busser og biler.

Fra høsten 2019 vil tilgangen og parkeringsmulighetene inne på Risenga være omlagt eller begrenset. Derfor lages det nå en midlertidig parkeringsplass i Lensmannslia ettersom parkeringen ved Risenga svømmehall forsvinner etter sommeren. Arbeidet med parkeringsplassen påbegynnes i mai og vil stå ferdig før sommerferien. HC-parkering vil opprettholdes. Stier og gangveier inn mot Risenga vil merkes og skiltes tydelig, slik at det blir enkelt å finne frem.

Hele Risenga-området skal løftes, med utvidelse av Bleiker videregående, ny Risenga ungdsomsskole og ny idrettshall. Les mer om dette på siden Fremtidens Risenga.

Illustrasjon: Kartet viser veien fra Asker Stasjon til Risenga.

Illustrasjon av hvor parkeringsplassen i Lensmannslia vil ligge, og veien inn til Risenga derfra

Nøkkelinformasjon:

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Klaus Øiseth
  • Entreprisemodell: Totalentreprise med samspill
  • Oppstart: Høst 2019
  • Forventet ferdigstillelse for bruk: 2021
  • Kostnadsbærere: Asker kommune

Tidsplan

  1. Vår 2019 Formannskapet behandler forprosjektet
  2. Høst 2019 Byggearbeidet med den nye ishallen starter. I byggeperioden må publikum forvente mer anleggstrafikk i området, reduserte parkeringsmuligheter og at enkelte gangveier vil være stengt eller lagt om. Se oversikt over.
  3. 2021/2022 Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen