I sitt møte 2. april 2019 vedtok formannskapet forlaget til avtale for å selge deler av Føyka og flytte idrettsparken, unntatt match-arenaen og andre anlegg i Asker-parken, til Drengsrud.

Avtaleforslaget er et resultat av en mangeårig og grundig prosess, opprinnelig etter initiativ fra Asker Skiklubb, med utredninger, planlegging, ulike avtaler mellom skiklubben og kommunen. Grunneierne på Føyka, Asker Skiklubb og Asker kommune, har hatt formelle forhandlinger siden mai 2018, som har ført fram til avtaleforslaget.

Formannskapet i Asker vedtok avtaleforslaget i sitt møte 2. april. Saken går dermed videre til kommunestyret, som fatter endelig vedtak på vegne av kommunen i sitt møte 9. april 2019.

For Asker Skiklubb må avtaleforslaget behandles i to ekstraordinære årsmøter, og få 2/3 flertall i begge.

Les mer om utviklingen av Drengsrud idrettspark