9. april 2019 vedtok kommunestyret forslaget til avtale for å selge deler av Føyka og etablering av Drengsrud idrettspark.

Mulighetsstudie for Drengsrud idrettspark, alternativ 1 med klubbhus ved idrettshall
Alternativ 1 i mulighetsstudien, der klubbhus for skiklubben er plassert sammen med ny idrettshall
Terje Grønmo arkitekter AS

– Vi er et historisk skritt nærmere avtale som vil gi store muligheter for både kommunen og Asker skiklubb. Om dette går gjennom i Skiklubben, vil vi kunne få til en bærekraftig og framtidsrettet videreutvikling av Asker sentrum, sa ordfører Lene Conradi da Kommunestyret vedtok avtaleforslaget.

For Asker Skiklubb må avtaleforslaget behandles i to ekstraordinære årsmøter, og få 2/3 flertall i begge.

Mangeårig og grundig prosess

Avtaleforslaget er et resultat av en mangeårig og grundig prosess, opprinnelig etter initiativ fra Asker Skiklubb, med utredninger, planlegging, ulike avtaler mellom skiklubben og kommunen. Grunneierne på Føyka, Asker Skiklubb og Asker kommune, har hatt formelle forhandlinger siden mai 2018, som har ført fram til avtaleforslaget.

Avtalen innebærer at det blir flere idrettsanlegg enn i dag, som blir tilgjengelige for innbyggerne, i tillegg til at de blir nye og oppgraderte. Noen av anleggene vil være eid av kommunen og noen av Asker Skiklubb. Til sammen vil dette utgjøre Drengsrud idrettspark.

For Asker kommune vil avtalen legge grunnlag for en bymessig og urban videreutvikling av Asker sentrum, med både boliger, kontorer og et variert handels/servicetilbud, samt rause parkarealer og Askerelva som et identitetsbærende landskapselement. Føykas lange tradisjon som arena for aktivitet og idrettsglede vil videreforedles.

Mulighetsstudie for Drengsrud idrettspark, vinter
Slik kan Drengsrud idrettspark bli vinterstid
Terje Grønmo arkitekter AS