Politisk behandling av områdeplan for Vestre Billingstad

Lenkene nedenfor viser til sakslistene for de politiske møtene i Asker kommune der er områdeplanen har blitt behandlet. I sakslistene finner du saksfremlegg, vedtak og eventuelle vedlegg.

Presentasjoner for bygningsrådet (i PDF-format)