Asker kommune har en rekke strategier og planer, fra kommuneplanen, som er det øverste styringsdokumentet, til temaplaner innen de ulike tjenesteområdene.

Vi har en planstrategi som legger føringer for kommunens planarbeid. Den omhandler politisk vedtatte samfunnsplaner, og de mest omfattende areal- og reguleringsplanene: Kommunal planstrategi 2016-2019.

Samfunnsplaner

De mest omfattende areal- og reguleringsplanene

Se også oversikten over areal- og reguleringsplaner under oppstart, til høring eller vedtatt med klagefrist, og annet pågående planarbeid.