Asker kommunes administrative strategier gjelder for alle ansatte innen alle virksomhetsområder. 

IKT- og digitaliseringsstrategi

Asker kommune har som ambisjon å være en digitalt tilgjengelig kommune i samhandling med innbyggere, næringsliv, frivillige og øvrige offentlige aktører.

Innovasjonsstrategi 2015-2018

For å bli bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer, ønsker Asker kommune å styrke organisasjonens innovasjonsevne. Samfunnet forandrer seg stadig raskere, og derfor er det viktig å trene opp endringskompetansen.

Anskaffelsesstrategi 2012-2015

Anskaffelsene utgjør en stor del av kommunens totale utgifter. Om lag en tredjedel av kommunens samlede utgifter består av anskaffelser.

Handlingsplan mot korrupsjon

Asker kommune er imot alle former for korrupsjon. Hensikten med denne handlingsplanen er å forebygge og gjøre kommunen mer motstandsdyktig mot korrupsjon.