Arbeidsgiverpolitisk plattform utgjør kommunens overordnede mål og strategier for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme.

Den arbeidsgiverpolitiske plattformen skal bidra til at kommunen opprettholder og videreutvikler en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som tilbyr brukere og innbyggere tjenester av rett kvalitet.

Særlige fokusområder er etikk og samfunnsansvar, medarbeiderskap, mangfold og inkludering og samskaping og medborgerskap.

Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020: Asker kommune – mer enn en jobb (PDF)

Vedlegg 1: Trender og utviklingstrekk (PDF)

Vedlegg 2: Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak (PDF)