Asker kommune har som ambisjon å være en digitalt tilgjengelig kommune i samhandling med innbyggere, næringsliv, frivillige og øvrige offentlige aktører.

IKT- og digitaliseringsstrategien er kommuneledelsens instrument for å styre og kontrollere kommunens organisering, drift og investeringer innenfor IKT- og digitaliseringsområdet. Strategien angir ambisjonsnivå, mål og prioriteringer innenfor området.

Digitale Asker 2020

Grunnet etablering av nye Asker kommune styres oppgaver og ressurser innenfor IKT og digitalisering inn mot de prioriteringer og strategiske satsningsområder som er angitt i intensjonsavtalen mellom de tre kommunene.

I prosessen med etablering av nye Asker kommune ivaretar prosjektet Digitale Asker 2020 de strategiske satsningene innenfor IKT og digitalisering både for Asker kommune og nye Asker kommune.

Digitaliseringsstrategi nye Asker

Tidligere IKT-strategi

Asker kommunes IKT-strategi for 2011-2014 (PDF)