Asker kommunes kommunikasjon skal være lett å forstå og bidrar til dialog og medvirkning.

Målet med kommunikasjonsstrategien er å sikre helhet og sammenheng i kommunens kommunikasjonsarbeid og bidra til at kommunikasjon brukes som et strategisk virkemiddel i Asker kommune. Kommunikasjon er aldri et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god måte.

Kommunikasjonsplakat for Asker kommune

Mål:

Asker kommunes kommunikasjon er lett å forstå og bidrar til dialog og medvirkning

Jeg skal kommunisere på en måte som er:

  • tilpasset målgruppen - jeg er ansvarlig for at budskapet blir forstått
  • inkluderende for alle uavhengig av alder, funksjonsdyktighet, kompetanse og kulturell bakgrunn
  • aktiv og i forkant
  • helhetlig for mottakeren uavhengig av hvordan kommunen er organisert

Asker kommunes kommunikasjon skal støtte opp under visjonen: Mulighetenes kommune.

All vår kommunikasjon skal kjennetegnes av våre verdier: åpenhettroverdighet og gjensidig respekt.

God kommunikasjon starter med den enkelte medarbeider.

Asker kommunes kommunikasjonsstrategi 2012-2015 (PDF)