Strategiplan eiendom

Strategi for å sikre strategisk planlegging av eiendomsfunksjonen i samsvar med kommuneplanen, handlingsprogrammet og øvrige strategiske planer i kommunen.