Utleie av kommunale boliger er et viktig virkemiddel for å bosette vanskeligstilte. Det er utfordringer på det kommunale boligmarkedet for utviklingshemmede, personer med sammensatte problemer (rus, psykiatri og vold), småhusholdninger og når det gjelder mottak av flyktninger. Boligsosial handlingsplan omfatter ikke boliger til eldre. Dette er ivaretatt i planen Omsorgstjenester for eldre 2015-2030.

Boligsosial handlingsplan 2010-2013 (PDF)