Temaplanen skal sikre en helhetlig satsning på utvikling av tjenester til personer med demenssykdom i Asker.

Demensomsorg - temaplan 2014-2016 (PDF)