Asker kommune ønsker en samfunnsutvikling som styrker innbyggernes og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for helse, trivsel og mestring. Helse skapes ikke primært i helse og omsorgssektoren, men på mange arenaer og livsområder som på ulik måte har betydning for folks helse.

I denne temaplanen gis det et overordnet og langsiktig perspektiv på fastlegetjenesten i kommunen og dimensjonering av legetjenestene i henhold til befolkningsvekst og helsetilstanden i kommunen. Planen skal i tillegg sikre at krav til tilgjengelighet, kvalitet og samhandling følges i henhold til lovverket. Planen beskriver videre legetjenestene i kommunen, utfordringer, innsatsområder, mål og tiltak.

Legeplan 2016-2019 (PDF)