Kommunens innbyggere skal ha mulighet til å leve selvstendig og mest mulig aktivt lengst mulig, men når helsa svikter skal de eldre ha trygghet for at hjelpen er der gjennom en tilgjengelig, trygg og kvalitetsmessig god tjeneste. En aktiv seniorpolitikk bygger på prinsipper om selvstendighet, uavhengighet og innflytelse over eget liv, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Omsorgstjenester for eldre 2015-2030 (PDF)