Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgstjenesten er et fireårig styringsdokument som skal sikre at virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten utvikler, forvalter og tar i bruk kunnskapsressursene sine slik at brukere og pasienter mottar tjenester med god kvalitet og at kommunen kan nyttiggjøre seg ny teknologi og nye samhandlingsformer.

For å identifisere behov for læring og utvikling og sette i gang tiltak, har Asker kommune en enhet for forskning, opplæring og utvikling (FOU enhet).

Strategisk plan for kompetanseutvikling i Helse- og omsorgstjenesten (PDF)