Denne planen gir en samlet oversikt over hvilke ressurser som finnes på de kommunale landbrukseiendommene, og hvordan de utnyttes av ulike brukerinteresser.

Videre synliggjør planen de ulike utfordringene knyttet til ulike brukerinteresser.

Planen omhandler også kommunens målsettinger og strategier knyttet til fremtidig forvaltning av områdene. For å innfri planens målsettinger er det utarbeidet en forvaltningsmodell med retningslinjer for drift av kommunens landbrukseiendommer.

Flerbruksplan Jord- og skogeiendommer 2009-2019 (PDF)