Plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Asker beskriver hva kommunen gjør innen temaet naturmangfold i dag og foreslår tiltak som sikrer ivaretakelse av naturmangfoldet i kommune.

Det skal være en enhetlig og effektiv håndtering av saker som berører naturmangfoldet. Asker skal være en ansvarsbevisst kommune som har balanse mellom bruk og vern.

Planens hovedmål er: «Naturmangfoldet skal prioriteres for å opprettholde balanse mellom vekst og vern i Asker.»

Plan for ivaretakelse av naturmangfoldet i Asker (PDF)