På bakgrunn av de prioriterte punktene fra Kulturplanen for 2016 - 2020, ble det vedtatt i komite for teknikk, kultur og fritid i møte 14. januar 2016 at det skulle utarbeides en Kulturarenaplan.

Det er seks temaer for kulturarbeidet i Asker som peker seg ut og som blir prioritert i Kulturplanen:

  • Arenaer for kulturutøvelse
  • Barn og unge
  • Frivillighet og folkehelse
  • Inkludering og mangfold
  • Kommunal organisering
  • Profesjonell kunst - og kulturarbeid

Tidligere vedtatte strategiplaner for biblioteket, kulturskolen, kulturhuset, museene og
visuell kunst er videreført i utarbeidelsen av både kulturplanen og kulturarenaplanen.

Kulturarenaplanen er å anse som en temaplan i Asker kommunes plansystem.

Her finner du Kulturarenaplanen - PDF.