Asker kommune er, i likhet med alle andre kommuner i Akershus, oppfordret av fylkeskommunen til å utforme en kommunal museumspolitikk med tydelig forankring i kommunens planer og virksomhet for øvrig.

Asker fremstår i dag som den fremste museumskommunen i Akershus. Helt fra etableringen av Asker museum i 1949 med senere utvidelser og frem til åpningen av Oslofjordmuseet i 2013, har bevisstheten om kulturminnene stått sterkt i kommunen. Det er derfor naturlig at Asker har en oppdatert politikk på området, slik at mål og strategier for det videre arbeidet er tydelige.

Museumsplanen 2014-2018 (PDF)

Kommunestyret behandlet museumsplanen i møte 15. oktober 2013 (sak 71/13).