Kulturminneplanen er en plan for hvordan kommunen vil ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Asker. Den beskriver sentrale trekk i Askers historiske utvikling, og gir en oversikt over verneverdiene som er viktige å ta vare på.

Målet for alt vernearbeid er å bevare gode omgivelser og passe på at de blir en integrert del av det nye som skapes. For å få til dette er det viktig at kommunen gjør innbyggerne kjent med hva som finnes av verdier i omgivelsene.

Plan for faste kulturminner 2016-2020