Temaplan for Asker kulturskole 2017-20 skal peke på en ønsket utvikling for Asker kulturskole. Samtidig må den gi en god beskrivelse av dagens status i Asker kulturskole, inkludert skolens styrker, svakheter og muligheter.

Temaplanen vil være et viktig redskap for å videreutvikle Asker kulturskole til beste for alle i Asker kommune. Temaplanen er forankret i Kulturplan for Asker 2016-26 og Handlingsprogrammet for 2017.

Her finner du Temaplan for Asker kulturskole 2017-20 for nedlasting (PDF).

Illistrasjon