Strategisk næringsplan 2015-2026

Asker er mulighetenes kommune, og skal være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet. Dette er kommunens mål, og det skal gjelde enten bedriften din er liten eller stor, og enten den har holdt til her i én måned eller i 30 år.

Landbruksplan

Landbruket i Asker skal videreutvikles til en allsidig næring som i tillegg tar vare på natur og de naturgitte ressursene, sikrer arbeidsplassene, verner om kulturlandskapet og gir befolkningen gode rekreasjonsmuligheter og friluftsopplevelser.