Alkoholpolitisk handlingsplan omfatter hvordan alkoholloven skal forvaltes i Asker kommune, herunder retningslinjer og rammer for skjenke- og salgsbevillinger.

Alkohollovens formål er å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal styres og praktiseres. Kommunen er tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme den lokale alkoholpolitikken innenfor disse rammene.

Planen må ses i sammenheng med Temaplan rusforebygging barn og unge 2016 – 2020, som skal behandles i kommunestyret i november 2016, og Temaplan psykisk helse og rus 2015 – 2018 (PDF).

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016–2020 (PDF)