Asker er mulighetenes kommune, og skal være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet. Dette er kommunens mål, og det skal gjelde enten bedriften din er liten eller stor, og enten den har holdt til her i én måned eller i 30 år.

Strategisk næringsplan er en av temaplanene som er omtalt i Askers kommuneplan for 2014-2026. Næringsplanen beskriver kommunens næringspolitikk for de neste 12 årene, og utdyper kommuneplanen med fakta, mål og strategier. Næringsplanen er ikke en plan for næringslivets eller bedriftenes egen utvikling i Asker, men redegjør for hva kommunen kan gjøre som tilrettelegger for næringsutvikling i Asker.

Strategisk næringsplan 2015-2026 (PDF)