Temaplan for digital læring i Askerskolen

Kommunestyret vedtok 6/9-2016 Temaplan for digital læring i Askerskolen. Asker kommune skal nå bruke 10 millioner kroner i 2016, og deretter 14 millioner kroner de påfølgende årene for å sikre at alle elever får en maskin hver. Innen 2018 vil alle elever i Askerskolen ha en eget enhet. Men én maskin til hver elev er alene ikke nok.

Plan for kvalitet i SFO i Asker

Planen for kvalitet i SFO gir retningslinjer for hvordan skolene skal arbeide med innhold i og organisering av SFO, og planen legger føringer for skolenes arbeid med egne planer. Hver skole skal utarbeides sin lokale plan for SFO.

Standard for vurdering for læring i Askerskolen

Standarden for vurdering for læring i Askerskolen definerer rammer og målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre god undervisning og maksimalt læringsutbytte for alle elever i fag og i orden og oppførsel.