Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole i Askerskolen gir rammer og mål for en god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole.

Alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med standarden for å sikre et godt samarbeid og dermed fremme gode læringsmiljø og læringsresultater.

Standard for god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole (PDF)