Standarden for trygt og godt læringsmiljø i Askerskolen definerer rammer og målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre elevene et trygt og godt leke- og læringsmiljø.

Standarden skal bidra til at alle skoler arbeider for å oppfylle særlig opplæringsloven § 9a om et godt psykososialt læringsmiljø.

Standard for trygt og godt læringsmiljø i Askerskolen (PDF)