Standarden for vurdering for læring i Askerskolen definerer rammer og målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å sikre god undervisning og maksimalt læringsutbytte for alle elever i fag og i orden og oppførsel.

 Standarden skal bidra til at alle skoler arbeider for å oppfylle særlig opplæringslovens forskrift kap. 3 om underveisvurdering i fag.

Standard for vurdering for læring i Askerskolen (PDF)