Strategiplan for barnehage - og skolekapasitet i Asker kommune 2016 - 2028 ble vedtatt av kommunestyret 31.01.2017. Den beskriver kapasitetsbehov i barnehager og skoler, og kommer med tiltak for å møte dette behovet.

Foreslåtte tiltak for å sikre kapasitet er i hovedsak rehabilitering av barnehager, bygging av nye barnehager og skoler, samt endring av skolekretsgrenser og retten til fritt skolevalg.

Les hele strategiplanen i PDF-format her.