Asker kommune er en av 34 foregangskommuner som har fått status som Realfagskommune. Det innebærer en forpliktelse til å sikre en systematisk og helhetlig realfagssatsning i hele læringsløpet fra barnehage og ut grunnskolen.

Her finner du kommunens lokale strategi Realfag for alle i mulighetenes kommune 2016-2019.

Se også egen prosjektside om realfagssatsingen i Asker kommune.

Illustrasjonsbilde realfagssatsing