Energi- og klimaplan 2013-2030

Strategiske planer for miljøområdet skal belyse viktige utviklingstrekk og fremtidige utfordringer for området. Planene skal gi et godt grunnlag for politiske og administrative beslutninger.

Boligpolitisk strategi

Dette er en strategi for fremtidens Asker, et nødvendig og fremtidsrettet verktøy for å kunne ta vår andel av befolkningsveksten i Osloregionen.

Folkehelseplan 2015-2026

Planen gjelder for hele Asker-samfunnet, der innbyggere, organisasjonsliv, næringsliv og kommunen sammen jobber for å nå målene.

Frivillighetsmelding

Gjennom denne meldingen ønsker Asker kommune å legge til rette for at flest mulig av befolkningen skal ha mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv. Derfor er tittel og visjon for denne meldingen «Lett å være frivillig i Asker».