Boligpolitisk strategi er et nødvendig og fremtidsrettet verktøy for at Asker skal kunne ta sin andel av befolkningsveksten i Osloregionen. Strategien fremmer virkemidler som bidrar til å få til en ønsket boligutvikling, gjennom aktiv bruk av plan-og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, Husbankens låne- og støtteordninger, samt kommunale tjenester og støtteordninger

Boligpolitisk strategi for Asker 2016 - 2026 (PDF)

Vi har passert 60 000 innbyggere, og om 20 år regner vi med å være over 70 000. Det må bygges flere boliger, riktige boliger, og vi må bygge på rett sted – slik at det blir lettere å etablere seg i Asker.

Denne strategien fremmer virkemidler som bidrar til å dempe boligprisene gjennom aktiv bruk av plan- og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, Husbankens låne- og støtteordninger, samt kommunale tjenester og støtteordninger.

Med denne strategien har vi tatt et offensivt grep om boligutviklingen i kommunen – og vi har satt i gang et avgjørende tiltak for fremtidens Asker. Vi ser fram til et tett og godt samarbeid med aktørene i boligmarkedet, slik at vi i felleskap kan gjennomføre Askers boligpolitikk.

Asker kommune var i perioden 2011-2015 en del av Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Som del av det boligsosiale utviklingsprogrammet jobbet vi med å se på ulike boligpolitiske tiltak som kommer vanskeligstilte på boligmarkedet til gode. Asker kommune har fortsatt en samarbeidsavtale med Husbanken som en videreføring av kommunens helhetlige boligsosiale arbeid. 

Les mer om Askers deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram