Dette er en strategi for fremtidens Asker, et nødvendig og fremtidsrettet verktøy for å kunne ta vår andel av befolkningsveksten i Osloregionen.

 Vi har passert 60 000 innbyggere, og om 20 år regner vi med å være over 70 000. Det må bygges flere boliger, riktige boliger, og vi må bygge på rett sted – slik at det blir lettere å etablere seg i Asker.

Denne strategien fremmer virkemidler som bidrar til å dempe boligprisene gjennom aktiv bruk av plan- og bygningsloven, kommunal eiendomspolitikk, Husbankens låne- og støtteordninger, samt kommunale tjenester og støtteordninger.

Med denne strategien har vi tatt et offensivt grep om boligutviklingen i kommunen – og vi har satt i gang et avgjørende tiltak for fremtidens Asker. Vi ser fram til et tett og godt samarbeid med aktørene i boligmarkedet, slik at vi i felleskap kan gjennomføre Askers boligpolitikk.

Boligpolitisk strategi for Asker 2016 - 2026 (PDF)